Thông Tin Khuyến Mãi 

1. Khuyến mãi cuối năm: Miễn phí phương tiện cho CD, CR đi chụp ngoại cảnh

2. Đặt trọn gói album cưới được tặng 2 album: 1 album nhỏ và 1 album kí tên dành cho ngày cưới


xDJAY transforms your Mac, iPad, iPhone, or iPod touch into a full-fledged DJ system using all your songs from iTunes, ready to rock your next party with unprecedented ease.